b5f656ae72a9bbad9f437cf92bfe04d0.jpg
9a3fb700a57a3ab66836aaa3a796cda4.jpg
26ea477dd1af49e952367772dcf9222b.jpg
d1d3bff037e761f93f7f1ddd793d5be3.jpg
Aktualności
Featured Item Background

Biegi dzieci w Gniewkowie

Napisane przez on 05/10/2021

Zapisy na XXVII Bieg im. Rodziny Milewskich w Gniewkowie trwają. Nie zwlekaj zapisz się już dziś https://zapisy.sts-timing.pl/775/lista.php
Do Gniewkowa zapraszamy także dzieci i młodzież ???? Firma Gesal w trakcie trwania biegu głównego zorganizuje dla nich biegi w kilku kategoriach wiekowych od 2 do 16 lat i na różnych dystansach od 50 do 400 metrów. Zapisy dla dzieci w dniu biegu od godziny 11:00 na Rynku w specjalnie przygotowanym namiocie.
Gwarantujemy fantastyczną zabawę połączoną ze zdrową rywalizacją na świeżym powietrzu.

 

Zapraszamy do udziału w biegu :-)

Szczegóły na plakacie!

Poniżej link do zapisów

LINK TUTAJ

Zapraszamy do udziału w biegu :-)

Szczegóły na plakacie!

Poniżej link do zapisów

LINK TUTAJ

 

Medale już czekają dla wszystkich uczestników VII Lipnowskiego Biegu Ulicznego.
Widzimy się 5 września na PUK Arenie.
Zapisy na bieg :
Zapraszamy
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


REGULAMIN

40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego

GRUDZIĄDZ, 25.09.2021CEL IMPREZY

1. Uczczenie pamięci Mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego

2. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.

4. Promocja Grudziądza oraz województwa kujawsko-pomorskiego na arenie ogólnopolskiej.

5. Integracja społeczności lokalnych i zaangażowanie całych rodzin do aktywności.

6. Uczczenie Roku Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu oraz w województwie kujawsko-pomorskim.


ORGANIZATOR

Gmina Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”, ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń


TERMIN I MIEJSCE

1. 40. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego odbędą się 25 września 2021 roku.

2. Miejsce startu i mety: Stadion Centralny, ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz.

3. Start biegu głównego o godzinie 11:00.


TRASA

1. Dystans 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego wynosi 10 km.

2. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Grudziądza wyłączonymi z ruchu kołowego.

3. Trasa posiada w 96 % nawierzchnię asfaltową, pozostałe 4% to nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej.

4. Trasa biegu będzie oznaczona co 1 kilometr.

5. Trasa składa się z jednej pętli. Międzyczas znajdują się na 5 kilometrze.

6. Punkty odświeżania znajdują się na 3,5 oraz na 6,5 kilometrze.

7. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

8. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb
porządkowych i informacyjnych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu.


POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma urządzenie elektroniczne (chip), które powinno zostać zastoso-
wane zgodnie z otrzymaną instrukcją. Umieszczanie urządzenia w innych miejscach niż określonych w instruk-
cji grozi dyskwalifikacją. Oficjalnym czasem biegu jest czas netto liczony od momentu przekroczenia linii
startu do przekroczenia linii mety.

3. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu w czasie 90 minut.

4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy biegu i
dojechania do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława
Malinowskiego”.

5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji
organizatora przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu
Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

6. Na 5 km trasy biegu będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktu kontrolnego będzie rejestrowała
numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

 


ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia uczestników 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego przyjmowane są przy
użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
www.biegimalinowskiego.pl.
2. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do 19 września 2021 do godziny 23:59:

- do dnia 25 lipca 2021 r. 40 zł

- od 26 lipca do 31 sierpnia 2021 r. 55 zł

- od 1 września do 19 września 2021 r. 70 zł.

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Zawodnicy, którzy nie uiścili opłaty startowej w wyżej wyznaczonych
terminach zostaną skreśleni z listy startowej.

4. Możliwe jest zgłoszenie w biurze zawodów 24 i 25 września - wpisowe 90 zł płatne gotówką (Organizator
nie zapewnia w tym wypadku pełnych świadczeń).

5. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i elektronicznych urządzeń pomiarowych moż-
liwy będzie w Biurze Zawodów, mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu, wy-
łącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość dowodu osobistego lub tymczasowego za-
świadczenia tożsamości, paszportu, prawo jazdy, legitymacji szkolnej lub studenckiej, dokumentu stwierdzają-
cego tożsamość cudzoziemca, albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zaopatrzonego w wizeru-
nek twarzy i adres zamieszkania osoby.

6. Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający
zgodę na udział w 40. Międzynarodowych Biegach im. Bronisława Malinowskiego oraz na własną odpowie-
dzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego
oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej 40. Międzynarodowe
Biegi im. Bronisława Malinowskiego.

7. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 25 września 2021 r. ukończą 16 lat.

8. W biegu głównym obowiązuje limit startujących (nie więcej niż 1000 osób).WARUNKI UCZESTNICTWA

1. 40. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego rozegrany zostanie w otwartej formule.

2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 25 września 2021 r. ukończą 16 lat.

3. Zawodnicy pełnoletni dokonując rejestracji i biorąc udział w oświadczają, że startują na własną odpowie-
dzialność.

Zawodnicy niepełnoletni, w wielu 16 - 17 lat zostaną dopuszczeni do biegu za pisemną zgodą rodzica lub opie-
kuna prawnego na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgody rodzica/opiekuna prawnego do-
stępnego na stronie internetowej biegu www.biegimalinowskiego.pl zawierającego oryginalny podpis oraz nu-
mer telefonu rodzica/opiekuna prawnego i dostarczonego do biura zawodów w celu weryfikacji zawodnika
niepełnoletniego.

4. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest
ostateczna.

5. Uczestników 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego obowiązuje ubiór i obuwie
sportowe.

6. Rejestracja uczestnika 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego traktowana jest jako
przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

7. Organizator zapewnia:

a. numer startowy + agrafki

b. urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu

c. pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

d. nagrody oraz zestawy upominków dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca 1-3).

8. Biuro zawodów, gdzie będzie można odebrać pakiety startowe, zgłoszenia oraz weryfikacja będzie możliwe
na hali przy ulicy Piłsudskiego 14 w Grudziądzu w dniach:

24 września (piątek) w godzinach 16:00-19:00.

25 września (sobota) w godzinach 7:30-9:30

 


Cel imprezy:
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
 • popularyzacja biegów masowych,
 • zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • promocja miasta Rypin

Organizator:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypini
 • Urząd Miasta Rypin

Termin i miejsce:

 • termin: zawody odbędą się 11 września 2021r. godz. 10:00
 • miejsce / trasa: Rypin (MOSiR) – ul. Sportowa – ul. Lipnowska - Osiedle Sportowe – Kowalki –Sikory – MOSiR (łącznie 10 km)
 • na mecie oraz trasie biegu zlokalizowane będą punkty zaopatrzone w wodę; punkt odżywczy
  znajdował się będzie na mecie.

Program minutowy:

8.30 – otwarcie biura zawodów
10.00 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
10.00 – start do biegu głównego
12.00 – wręczanie nagród
14.00 – zamknięcie biura zawodów

Pakiet startowy:

 • numer startowy
 • agrafki
 • chip do pomiaru czasu
 • pamiatkowa koszulka ( UWAGA - osobom, które dokonają opłaty startowej po 27 sierpnia, nie gwarantujemy pamiątkowej koszulki w żądanym rozmiarze ).

Klasyfikacja:

 1. Generalna : Kobiet i mężczyzn (OPEN)
 2. Wiekowa:
 • klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn (decyduje rok urodzenia)
  Kobiety:
  K – 1 16 – 29 lat
  K – 2 30 – 39 lat
  K – 3 40 – 49 lat
  K – 4 50 – 59 lat
  K – 5 60 + 69 lat
  K – 6 70 +

  Mężczyźni:
  M – 1 16 – 29 lat
  M – 2 30 – 39 lat
  M – 3 40 – 49 lat
  M – 4 50 – 59 lat
  M – 5 60 – 69 lat
  M – 6 70 +

Kategoria drużyna: minimum 4 osoby!

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XXVIII Biegi Żnińskie odbędą się w dniu 18 lipca 2021 (niedziela) w Sobiejuchach koło Żnina

Dystans i godziny startów :  

 • Godz. 16.00 – przełajowy Marsz Nordic Walking 5 km - limit 50 uczestników
 • Godz. 16.15 - bieg przełajowy na 10 km - limit 150 uczestników

Start i Meta  : boisko sportowe w Sobiejuchach

W pakiecie startowym w kwocie 40 zł (pamiątkowy medal z cyklu ,,Wielcy Żninianina medalach Biegów Żnińskich z wizerunkiem Stefana Nawrockiego i Bronisława Malinowskiego , posiłek regeneracyjny: napój izotoniczny i baton , pamiątki z Pałuk. - rejestracja i opłata do 12.07.2021

Zawodnicy, którzy ukończyli Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020r. – zniżka 5 zł

Zawodnicy, którzy ukończyli Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 i 2020r. – zniżka 10 zł

 

W dniu biegu opłata Startowa wynosi 50 zł płatne w biurze zawodów.

          Zapisz się  Lista startowa 10km  Lista startowa Marsz NW 5km

Dane do przelewu:

Żniński Klub Biegacza,,1992’’Bank Spółdzielczy ,,Pałuki’’ w Żninie

Nr rach: 54818100000004033820000001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz miejscowość

ZAPRASZAMY NA ROWEROWĄ SZTAFETĘ JAKUBOWĄ


Zapraszamy Was, abyście razem z nami wyruszyli na rowerową wyprawę po Szlaku św. Jakuba.

Trasa rajdu składa się z dwóch etapów. Pierwszy rozpoczyna się w Brodnicy, z przystankiem w Golubiu-Dobrzyniu i prowadzi do Torunia (około 90 km). W Brodnicy startujemy 24 lipca br. o godzinie 9:00, z Parku Anny Wazówny, Al. Jana Mełnickiego. Etap zakończymy w Toruniu przy Przystani Toruń, ul. Ks. J. Popiełuszki 1. 
W drugim etapie dnia 25 lipca br. przejedziemy około 97 km z Torunia do Mogilna. Start w Toruniu z Przystani Toruń, ul. Popiełuszki 1, przystanek w Kruszwicy, meta w Mogilnie, przy Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku. 

Dla 200 zarejestrowanych uczestników mamy bezpłatne pakiety: numer startowy, pełne wyżywienie na trasie przejazdu, pamiątkową koszulkę i medal. Przejazd odbędzie się w kolumnie, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w asyście pilota, policji i pomocy medycznej. Przy zapisach można wybrać opcję przejazdu całej trasy lub zgłosić się tylko na jeden z etapów. Wydarzenie dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Zapisy i regulamin oraz przebieg trasy

Pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sieć dróg św. Jakuba przebiega przez całą Europę i prowadzi do Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób św. Jakuba Apostoła. Kujawsko-pomorski odcinek szlaku wiedzie z Brodnicy do Mogilna i zwany jest Camino Polaco – Droga Polska. O kujawsko-pomorskim Szlaku św. Jakuba można przeczytać tutaj.

Regulamin 2021

Napisane przez on 11/06/2021

REGULAMIN X GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA - nowelizacja w związku ze zmniejszoną ilością biegów w cyklu Grand Prix

KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2021

Organizatorzy: 

  Stowarzyszenie Zdrowo Zabiegani, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”.

Miejsca i terminy biegów zaliczanych do Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 

MIASTO

NAZWA BIEGU

MIESIĄC

DZIEŃ

DYSTANS

KM

1

INOWROCŁAW

FOUR COLOURS

GREEN RUN

MAJ

22

10

2

PIOTRKÓW KUJAWSKI

VI Bieg o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego

CZERWIEC

13

10

3

ŻNIN

XXVIII Biegi Żnińskie

LIPIEC

18

10

4

BRZEŚĆ KUJAWSKI

VII Memoriału im. Czesława Wasielewskiego

SIERPIEŃ

21

10

5

LIPNO

VII Lipnowski Bieg Uliczny

WRZESIEŃ

5

10

6

RYPIN

 

 

XV Rypiński Bieg Po Zdrowie Doliną Rypienicy

WRZESIEŃ

11

10

7

LUBIEWO

 

XIV Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami

WRZESIEŃ

18

15

8

GRUDZIĄDZ

40 Międzynarodowy Bieg im. Bronisława Malinowskiego

WRZESIEŃ

25

10

9

GNIEWKOWO

 

FINAŁ XXVII Bieg im. Rodziny Milewskich

LISTOPAD

07

10

 

Zawodnicy, którzy ukończyli cykl Grand Prix Województwa Kujawsko –Pomorskiego w roku 2019 lub w roku 2020 wirtualne  mają prawo do zniżki 5 zł, zawodnicy, którzy ukończyli 2 ostatnie cykle 2019 i wirtualne 2020 mają prawo do zniżki 10 zł we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu 2021.

 1. Z przyczyn niezależnych od organizatorów GP, istnieje możliwość, iż podane terminy biegów ulegną zmianie.
 2. W przypadku nałożenia się terminów lub odwołania jakiegoś biegu, pozostałe przepisy regulaminu obowiązują bez zmian.

          I. Klasyfikacje:

 1. Organizatorzy na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych biegach będą sporządzać ranking Grand Prix. W rankingu znajdą się biegacze, którzy ukończyli co najmniej połowę dotychczasowych biegów. Ranking sukcesywnie będzie zamieszczany na

 

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na tych stronach imienia, nazwiska, roku urodzenia bądź kategorii wiekowej oraz nazwy drużyny dla potrzeb tworzenia rankingów. 
 2. W Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będą klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki posiadający polskie obywatelstwo. 
 3. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

          Kategoria OPEN:kobiet i mężczyzn

 • Kategorie wiekowe:M18, M30, M40 M50, M60, M70, K18, K30, K40, K50, K60, K70
 • Kategoria drużynowa

      I. 1 Zasady klasyfikacji:

 1. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 4 biegów. W klasyfikacji liczy się suma 4 najlepszych czasów uzyskanych w zawodach cyklu .
 2. Żeby zapewnić porównywalność wynikową – czas dystansu 10 km będzie liczony zgodnie ze wskazaniem zegara, czas dystansu półmaratonu będzie podzielony przez 2,3, czas 15 km będzie dzielony przez 1,6. 
 3. W przypadku uzyskania jednakowego czasu łącznego decyduje najlepszy uzyskany czas, jeśli i te są takie same, to kolejny itd.

      2. Kategoria drużynowa

 1. W kategorii drużynowej będą sklasyfikowane drużyny w których skład to minimum 4 zawodników (w tym co najmniej jedna kobieta i jeden mężczyzna) którzy ukończy cykl. Klasyfikacja będzie tworzona na podstawie sumy czasów najlepszych 4 zawodników drużyny (w tym co najmniej jednej kobiety i jednego mężczyzny) w 4 biegach.
 2. Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca miasto, klub sportowy, stowarzyszenie, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora. 
 3. Drużynę do rywalizacji zgłasza mailowo kapitan (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), wpisując w tytule wiadomości:  "Klasyfikacja drużynowa" w terminie do 2 września  2021 roku. Po zaakceptowaniu drużyny przez organizatorów GP drużyna jest klasyfikowana w cyklu. 
 4. W trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny: decyduje o przynależności do drużyny i kontaktuje się z organizatorem w sprawach drużyny. Jeden zawodnik może reprezentować w cyklu tylko jedną drużynę. 
 5. Wszystkie wyniki będą również podawane w przeliczeniu na dystans 10 km.
 1. Nagrody:
 1. Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy ukończyli bieg finałowy otrzymają pamiątkowe medale. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą cykl otrzymają zniżki przy opłatach za zawody przyszłorocznego GP.
 2. Nagradzani zawodnicy I,II, III miejsce w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn oraz drużynowo otrzymają puchary. 
 3. Nagrodzeni otrzymają nagrody o łącznej wartości bon podarunkowy plus gotówka .
 4. Zawodnicy którzy otrzymają nagrody w kat . open nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych .

 

Kategoria kobiet:
I miejsce – 1 000,00 zł
II miejsce – 900,00 zł
III miejsce – 800,00 zł
IV miejsce – 700,00 zł
V miejsce – 650,00 zł
VI miejsce – 600,00 zł

VII miejsce – 550,00 zł

VIII miejsce – 500,00 zł

IX miejsce – 450,00 zł

X miejsce – 400,00 zł

 

Kategoria mężczyzn:

 I miejsce – 1 000,00 zł 
II miejsce – 900,00 zł

III miejsce – 800,00 zł 
IV miejsce – 700,00 zł 
V miejsce – 650,00 zł 
VI miejsce – 600,00 zł

VII miejsce – 550,00 zł

VIII miejsce – 500,00 zł

IX miejsce  – 450,00 zł

X miejsce –  400,00 zł


Kategorie wiekowe (M18, M30, M40, M50, M60, M70, K18, K30, K40, K50, K60, K70):


I miejsce – 150,00 zł
II miejsce – 100,00 zł
III miejsce – 50,00 zł

 

Kategoria drużynowa:

I miejsce – 2 500,00 zł
II miejsce – 2 000,00 zł
III miejsce – 1 500,00 zł

 

 1. Pozostałe postanowienia
 2. Przyjmuje się zasadę, że nagrody od organizatora dla najlepszych sportowców nie mogą się dublować. Nie dotyczy to kategorii drużynowej.
 3. Ogłoszenie wyników Grand Prix i wręczenie nagród oraz medali odbędzie się podczas Biegu im. Rodziny Milewskich w Gniewkowie.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dokumentowania zawodów. 
 5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 6. Termin zgłaszania nieprawidłowości w klasyfikacji mija 7 dni od dnia jej opublikowania. Zgłaszana nieprawidłowość dotyczyć może wyłącznie biegu, o którego wynik klasyfikacja została zaktualizowana.  
 7. W sprawach spornych i nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu, ostateczny głos rozstrzygający należy do organizatorów.

 

Niestety poniedziałek nie przyniósł nam dobrych wieści ???? Z przykrością przekazujemy Wam informację, że kolejne dwa biegi zostają odwołane ☹️ Niestety nie pobiegniemy w tym roku ani w Ciechocinku, ani w Tucholi ????
Jednocześnie informujemy, że regulamin cyklu będzie zmieniony. O zmianach poinformujemy jak najszybciej.
Strona 1 z 41

Zdrowo Zabiegani

Facebook GP

c    

Nadleśnictwo Gniewkowo