b5f656ae72a9bbad9f437cf92bfe04d0.jpg
9a3fb700a57a3ab66836aaa3a796cda4.jpg
26ea477dd1af49e952367772dcf9222b.jpg
d1d3bff037e761f93f7f1ddd793d5be3.jpg
Regulamin

Regulamin 2020

(0 głosów)
Napisał 
on 18/01/2019

REGULAMIN WIRTUALNEGO IX CYKLU GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w 2020r.

   Organizatorzy:

Stowarzyszenie Zdrowo Zabiegani, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”.  
 
   Miejsca i terminy biegów zaliczanych do Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) 07.06.2020  Run Toruń 10 km  
2) 21.06.2020  V Bieg o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim 10 km
3) 04.07.2020  XIII Ekologiczny Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami w Lubiewie 15 km
4) 23.08.2020  IX Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek 21,095  km i 10 km
5) 06.09.2020  VI Lipnowski Bieg Uliczny  10 km
6) 12.09.2020 XV Rypiński Bieg Po Zdrowie Doliną Rypienicy  10 km
7) 19.09.2020  VII Memoriał im. Czesława Wasielewskiego w Brześciu Kujawskim 10 km
8) 24.10.2020  XI Bieg im Św. Huberta w Tucholi  15 km
9) 08.11.2020  XXVI Bieg im Rodziny Milewskich w Gniewkowie, Finał IX Cyklu Grand Prix


Dla Wirtualnego IX Cyklu Grand Prix nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja.


W biegach przeprowadzanych wirtualnie nie obowiązuje 10 zł i 5 zł zniżki
W biegach przeprowadzanych tradycyjnie zniżka obowiązuje jak poniżej:
Zawodnicy, którzy ukończyli cykl Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku 2019 lub w roku 2018 mają prawo do zniżki 5 zł, zawodnicy, którzy ukończyli 2 ostatnie cykle 2018 i 2019 mają prawo do zniżki 10 zł w  biegach zaliczanych do cyklu 2020
Z przyczyn niezależnych od organizatorów GP, istnieje możliwość, iż podane terminy biegów ulegną zmianie.
W przypadku nałożenia się terminów lub odwołania jakiegoś biegu, pozostałe przepisy regulaminu obowiązują bez zmian.   

                                            
Klasyfikacja :
Uczestnicy będą rejestrować się na specjalnie przygotowanej dla naszego cyklu  platformie elektronicznej, gdzie będą zobowiązani do udokumentowania faktycznego przebiegnięcia określonego dystansu zdjęciami (z trasy – start-meta,  zegarka gps , smartfonu z przebiegniętym czasem i dystansem itp.). To będzie podstawą do przekazania im dyplomu ukończenia, pamiątek oraz innych nagród przewidzianych regulaminem danego biegu i cyklu.

 Organizatorzy cyklu na podstawie uzyskanych informacji od organizatorów poszczególnych biegów  o ukończeniu przez zawodnika w sposób wirtualny danego biegu sumował będzie ilość startów i to będzie podstawą do przyznania nagród za ukończenie całego cyklu . Obowiązkowa ilości startów na zaliczenie Wirtualnego  Cyklu Grand Prix w Biegach to 6 dowolnych biegów w tym mogą być biegi tradycyjne (o ile takie się odbędą).

Zawodnicy, którzy będą sklasyfikowani w tegorocznym cyklu, będą mieli zniżkę w opłatach startowych w cyklu Grand Prix 2021 .
Ranking uczestników wirtualnego cyklu sukcesywnie będzie zamieszczany na www.zdrowozabiegani.pl i www.facebook.com/grandprix.kuj.pom
Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na tych stronach imienia, nazwiska, roku urodzenia bądź kategorii wiekowej oraz nazwy drużyny dla potrzeb tworzenia rankingów. W Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będą klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki posiadający polskie obywatelstwo. Zawodnicy dokonują jednorazowej rejestracji pod adresem https://zapisy.sts-timing.pl/255 aby uzyskać swój indywidualny numer ID. Indywidualny numer ID będzie niezbędny przy zapisach do biegów zaliczanych do cyklu GP.  

Informacje końcowe    

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dokumentowania zawodów. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin zgłaszania nieprawidłowości w klasyfikacji mija 7 dni od dnia jej opublikowania. Zgłaszana nieprawidłowość dotyczyć może wyłącznie biegu, o którego wynik klasyfikacja została zaktualizowana.

W sprawach spornych i nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu, ostateczny głos rozstrzygający należy do organizatorów.

Zdrowo Zabiegani

Facebook GP

    

Nadleśnictwo Gniewkowo