• Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Żnin (10 km) XXVIII Biegi Żnińskie

(0 głosów)
Napisane przez 
on 30/04/2021

Termin: 18 lipca 2021r.

Miejsce: Sobiejuchy koło Żnina

Godzina: 16:15

Trasa: drogi polne/leśne + asfalt

Biuro zawodów:

Dystans: 10 km

Zapisy: klik

Lista startowa: klik

Opłata startowa: do 2021-07-04 - 40 zł

 

Limit zawodników: 150 osób

Regulamin :                                   

Regulamin XXVIII Biegów Żnińskich

Cel:              

 • Popularyzacja masowych biegów w środowisku żnińskim.
 • Promocja regionu Pałuki wsi Sobiejuchy
 • Popularyzacja biegania jako najzdrowszej i najtańszej formy ruchu
 • Uczczenie pamięci wielkich i wybitnych Żninian- Stefan Nawrocki
 • Promocja cyklu biegowego Grand Prix Województwa Kujawsko Pomorskiego- uczczenie pamięci wybitnego polskiego lekkoatlety, olimpijczyka Bronisława Malinowskiego

 Organizator

 • Żniński Klub Biegacza ,,1992’’(Stanisław Goclik Tel: 664-716-642, Wojciech Goclik tel:732-700-671)

 Współorganizatorzy:

 • Urząd Miejski w Żninie
 • Urząd Marszałkowski w Toruniu
 • Starostwo Powiatowe w Żninie
 • M/G Zrzeszenie LZS w Żninie
 • Sołectwo Sobiejuchy

Termin   :    

 • 07.2021r (niedziela)

-godz. 16.00 – marsz Nordic Walking na 5km.

-godz. 16.15 - Bieg przełajowy na 10 km(Grand Prix Województwa Kujawsko Pomorskiego )

 

Miejsce  :   

 • Sobiejuchy koło Żnina(boisko sportowe w Sobiejuchach)

Dystans :  

 • 10 km bieg przełajowy zaliczany do Grand Prix Województwa Kujawsko Pomorskiego
 • 5 km Marsz przełajowy Nordic Walking

 Trasa   :        

 • Wszystkie wyżej wymienione biegi odbędą się różnymi drogami w Sobiejuchach

        Start i Meta  : boisko sportowe w Sobiejuchach

        Biegi przeprowadzone zostaną (80% drogi polne/leśne /10% asfalt )  

 •  Trasa będzie oznaczona co 1 km
 • Punkty z wodą na , ok. 5 km .

Pomiar czasu w biegu na 10 km oraz Marszu Nordic Walking 5km:

Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie, za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

Uczestnictwo i Zgłoszenia :

Warunkiem uczestnictwa jest weryfikacja w biurze zawodów oraz podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu tj. 18 lipca 2021 nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości ) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL lub nr dowodu osobistego.

 

 • Sekretariat czynny od 12.00 –16.00 na boisku sportowym w Sobiejuchach(dla biegu na 10 km i 5 km nordic walking )
 • W ramach opłaty dla zawodników w biegu na 10 km oraz nordic walking 5 km :pakiet startowy( nr. Startowy, napój izotoniczny i baton , opieka medyczna, wyjątkowy medal okolicznościowy z cyklu Wielcy Żninianie z wizerunkiem Stefana Nawrockiego i Bronisława Malinowskiego.
 • Ustalony został limit 150uczestników(bieg na 10 km)
 • Ustalony został limit 50 uczestników (Nordic Walking 5km)

 

 Klasyfikacja i Kategorie: bieg na 10 km

 • Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 10 km
 • Kategorie wiekowe kobiet:
 • K do-19 lat
 • K 20-29 lat
 • K 30-39 lat
 • K 40- 49 lat
 • K 50- 59 lat
 • K 60-69 lat
 • K pow. 70 lat

 

 • Kategorie mężczyzn:
 • M do-19 lat
 • M 20-29 lat
 • M 30-39 lat
 • M 40- 49 lat
 • M 50- 59 lat
 • M 60-69 lat
 • M pow. 70 lat

 

Klasyfikacja i Kategorie:  nordic walking 5 km

 

 • Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn w marszu nordic walking 5 km
 • Kategorie wiekowe kobiet:
 • K do 14 lat
 • K 15-29 lat
 • K 30-50 lat
 • K powyżej 50 lat

 Kategorie wiekowe mężczyzn:

 

 • M do 14 lat
 • M 15-29 lat
 • M 30-50 lat
 • M powyżej 50 lat

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Klasyfikacja biegu na 10 km oraz Nordic Walking 5 km Open kobiet i mężczyzn I- III miejsce puchar i nagroda rzeczowa.
 • W kategoriach wiekowych biegu na 10 km oraz nordic walking 5 km kobiet i mężczyzn m-ca I-III puchar
 • Na mecie dla każdego zawodnika w biegu na 10 km oraz nordic walking 5km wyjątkowy pamiątkowy medal z cyklu Wielcy Żninianie z wizerunkiem Stefana Nawrockiego  i Bronisława Malinowskiego.  

 Postanowienia końcowe:

         Bieg na 10 km oraz Nordic Walking na 5 km rozegrany będzie bez względu na warunki pogodowe zgodnie z przepisami PZLA

 • Z przyczyn niezależnych od Organizatora i Współorganizatorów, istnieje możliwość, zmiany terminu XXVIII Biegów Żnińskich
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników organizator ma prawo odwołać zawody lub przełożyć na inny termin
 • Uczestnicy zawodów muszą stosować się do zaleceń sanitarnych
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w każdym przypadku
 • Z przyczyn niezależnych od Organizatora i Współorganizatorów, istnieje możliwość, zmiany terminu XXVIII Biegów Żnińskich lub ogłoszenia go biegiem wirtualnym

 

  Zgłoszenia- zapisy(dotyczy biegu na 10 km oraz nordic walking 5km )

 • Na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl , maratonczykpomiarczasu.pl
 • Ustalony został limit 150 uczestników zawodów(bieg na 10km)
 • Ustalony został limit 50 uczestników zawodów(Nordic Walking 5 km)
 • Płatności należy dokonywać na konto Żnińskiego Klubu Biegacza,,1992’’w terminie do 04.07.2021r w kwocie 40 zł podając w tytule przelewu imię i nazwisko zawodnika oraz miejscowość

 Opłata startowa nie podlega zwrotowi .

 W pakiecie startowym w kwocie 40 zł (pamiątkowy medal z cyklu ,,Wielcy Żninianie na medalach Biegów Żnińskich z wizerunkiem Stefana Nawrockiego i Bronisława Malinowskiego , posiłek regeneracyjny: napój izotoniczny i baton , pamiątki z Pałuk.  

 • w dniu biegu opłata Startowa wynosi 50 zł płatne w biurze zawodów
 • Zawodnicy, którzy ukończyli Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020r. – zniżka 5 zł
 • Zawodnicy, którzy ukończyli Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 i 2020r. – zniżka 10 zł

   Dane do przelewu:

 Żniński Klub Biegacza,,1992’’

Bank Spółdzielczy ,,Pałuki’’ w Żninie

Nr rach: 54 8181 0000 0004 0338 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz miejscowość

 

Wyniki biegu:

Strona www :

Galeria

Zdrowo Zabiegani

Facebook GP

c    

Nadleśnictwo Gniewkowo